Systém ochrany

- optimálne pokrytie všetkých činnosti na úseku ochrany a reálnej možnosti vykonania všetkých opatrení stanovených Zákonom číslo 473/2005 Z. z. o SBS


- možnosť výkonu neustálej ochrany a realizácie opatrení smerujúcich ku komplexnému zabezpečeniu režimu v objektoch ochrany


- realizácia úloh ochrany v dennej a nočnej dobe, vrátane priľahlých priestorov, pri zvýšenej možnosti ohrozenia objektu


-  úspešný a okamžitý zákrok v prípade ohrozenia objektov s možnosťou okamžitej súčinnosti nepretržitej 24 - hodinovej služby operačného strediska s Policajným zborom Slovenskej republiky v prípade napadnutia fyzickej ochrany, alebo následne na signál z PCO.