O SBS DKFB

Sídlime v Bartislave a pôsobíme ako civilno-bezpečnostná služba na celom území Slovenskej a Českej republiky.
Široká ponuka našich služieb umožnuje komplexné zabezpečenie ochrany záujmov podnikateľských a iných subjektov.

Uvedomujeme si, že naši potencionálni zákazníci hľadajú kvalitu, istotu a chcú chrániť svoje dobré meno.
Preto dbáme na to, aby bezpečnostné služby, ktoré poskytujeme, mali zodpovedajúcu úroveň.
Zabezpečujeme maximálnu bezpečnosť chráneného záujmu, príčom sa snažíme minimalizovať riziká. S tým súvisia primerané náklady, ktoré zodpovedajú výške rizika a nasadených prostriedkov.

Svoje služby vykonávame na základe licencie č. PS 000 490, ktorú vydalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších noviel.